Warm Up
3 Min AMRAP
10x Jumping Jack
10x Buttkicks
5x Russian Swing
5x American Swing

Movement prep.
20/10
– KB Clean (L)
– KB Clean (R)
– KB Clean (L)
– KB Clean (R)
– alt. KB Clean
20/10
– KB Snatch (L)
– KB Snatch (L)
– KB Snatch (L)
– KB Snatch (L)
– alt. KB Snatch

WOD
800m Run
80x Box Step Up
80x KB Russian Swing
600m Run
60x Box Jump
60x KB American Swing
400m Run
40x Burpee Box Jump
40x alt. KB Clean
200m Run
20x Burpee Box Jump Over
20x alt. KB Snatch